eMOCja | Psycholog Łódź

Mindfulness – uśmiechnij się do swojej samotności

Samotność, osamotnienie …. syndrom naszych czasów. Coraz więcej z nas czuje osamotnienie, mimo, że wokół mamy ludzi, bliższych, dalszych, rodzinę, przyjaciół czy znajomych. A jednak… czujemy się samotni, w „dziwny” sposób porzuceni, w niezrozumiały sposób niezrozumieni. Różnica między tym co oczekujemy, a tym co mamy może wywoływać właśnie takie poczucie.

Wielu z nas na co dzień nie znajduje czasu na chwilę zatrzymania, próbę zrozumienia, chwilę tylko dla siebie. Uczucie osamotnienia wywołuje nieprzyjemne uczucia, może zmieniać nasz nastrój, aktywność, patrzenie na siebie i innych. Może pojawiać się niepokój, lęk, poczucie osłabienia psychicznego i fizycznego, a także odporności – a to prowadzi do błędnego koła.

Zapraszamy na cykl 4 spotkań, na których dotkniemy temat osamotnienia, poczucia samotności. Celem spotkań jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej jak otworzyć się na samego siebie, polubić spędzanie ze sobą czasu i umocnić się we własnym wnętrzu, przy jednoczesnym poczuciu stabilności i akceptacji. 

Spotkania zorganizowane są tak, aby można je było traktować niezależnie i uczestniczyć w każdym oddzielnie, ale rekomendujemy udział w całym cyklu.

1 spotkanie – Co słyszę ze swojego wnętrza? To czas i możliwość wsłuchania się siebie i poczucia siebie.

2 spotkanie – Moja relacja. To czas na zagłębienie się w odczucia płynące z z relacji z samymi sobą, a w efekcie dowiedzieć się jak to wpływa na relacje z innymi osobami.

3 spotkanie – Akceptuję to, co jest. To czas sprawdzenia możliwości w byciu uważnym na to co jest oraz zrozumieniu siebie w tym, co jest. 

4 spotkanie – Uwalniam się. To czas uczenia się synchronizacji ciała z umysłem oraz przygotowania się do uwolnienia od utwardzonych przekonań na temat samych siebie.

Terminy:

Czwartek 9.09, 23.09, 7.10, 21.10 w godz. 18.00 – 20.00

Koszt: 70 pln (za każdy warsztat)

Uczestnicy – osoby pełnoletnie.

Ubiór – swobodny i koniecznie skarpetki 🙂

ograniczona liczba miejsc

zgłoszenia telefoniczne lub mailowe

Prowadząca: Gabriela Gamrowska