eMOCja | Psycholog Łódź

Metoda Kids’ skills

została w latach 90 tych opracowana przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę Bena Furmana, oparta jest na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Na metodę składają się dwa programy : „Dam radę” – przeznaczony dla dzieci oraz „Jestem z ciebie dumny” – dedykowany rodzicom. Kids’ Skills skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 12 lat, a po modyfikacjach może być stosowana z powodzeniem dla młodzieży, a nawet dorosłych. 

Wyjątkowość metody stanowi skoncentrowanie w pracy na zasobach i mocnych stronach dziecka oraz na uczeniu się przez dzieci nowych umiejętności potrzebnych do poradzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi. 

Głównymi założeniami programu są: 

  • nadzieja, ponieważ w procesie terapeutycznym zajmujemy się poszukiwaniem rozwiązań, a nie zajmujemy problemami – doświadczenie pokazuje, że dzieci o wiele chętniej uczą się nowych rzeczy niż pozbywają się problemów,
  • współpraca, bo bardzo ważnym elementem pracy jest budowanie wraz z dzieckiem sieci wsparcia oraz praca z rodzicami – pomoc ze strony środowiska dziecka zwiększa szansę na sukces,
  • kreatywność, która odnosi się do poszukiwania rozwiązań przez samo dziecko, co zwiększa motywację do zmiany.

Dodatkowym atutem metody jest czas trwania, zazwyczaj czas potrzebny do opanowania nowej umiejętności to 5 – 10 sesji. 

Inne oferty

Metoda Kids’ skills

została w latach 90 tych opracowana przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę Bena Furmana, oparta jest na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Na metodę składają się dwa programy : „Dam radę” – przeznaczony

Zobacz więcej

Coaching

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coaching to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.” To towarzyszenie i

Zobacz więcej

Mediacje

Mediacje to rozmowa stron, w trakcie której w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Porozumienie mediacyjne wypracowane

Zobacz więcej

Diagnoza pedagogiczna

Żyjemy w czasach gdzie permanentnie zwiększa się liczba uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Wśród najczęściej spotykanych są: opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej, opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej, deficyt pamięciowy,deficyt uwagi powiazany z nadmierną

Zobacz więcej

Terapia rodzinna

Jest rodzajem wsparcia udzielanym wszystkim osobom, które chciałyby naprawić relacje ze swoimi najbliższymi. To także forma pomocy psychologicznej świadczonej w naszym centrum znajdującym się w Łodzi. Co mogą dać regularne

Zobacz więcej

Psychoterapia indywidualna

To rozmowa z osobą, której zadaniem jest świadczenie klientowi pomocy opierającej się na dostrzeżeniu, zrozumieniu i zaakceptowaniu swoich emocji. To bezpośredni, systematyczny kontakt klienta z terapeutą w naszym gabinecie w Łodzi. To szczera, swobodna rozmowa bez udziału osób trzecich, która tworzy więź opartą na poczuciu bezpieczeństwa i zaufania. Regularna pomoc

zobacz więcej

Metoda Play Therapy

Play Therapy to usystematyzowane podejście do terapii dzieci i młodzieży, bazujące na najbardziej podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa. Terapeuta tworzy środowisko pełne akceptacji, w którym dziecko może poszukiwać rozwiązań doświadczanych przez siebie trudności. Wykorzystując wiele różnorodnych narzędzi terapeutycznych, które są dla dzieci atrakcyjne, terapeuta Play Therapy pomaga dziecku w

zobacz więcej

Umów się na wizytę

Znajdź dogodny termin dla siebie i ustal sobie wizytę z psychologiem.

Zaufaj nam!

Pomoc jest dla Nas najważniejsza.