eMOCja | Psycholog Łódź

Mediacje

Mediacje to rozmowa stron, w trakcie której w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Porozumienie mediacyjne wypracowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Celem mediacji nie jest pojednanie a dojście do porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje mogą być stosowane w konfliktach:

  • rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych
  • towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych

ale także:

  • w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych
  • pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych
  • w sprawach gospodarczych
  • w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich.

Mediację różni się od psychoterapii czyli formy leczenia, w której mamy do czynienia z zastosowaniem oddziaływań psychologicznych. Zasadniczym aspektem terapii jest leczenie czy poprawa zaburzonego funkcjonowania. W mediacji natomiast wspomagany jest proces porozumienia się stron w konflikcie. Przyjęty jest z góry cel i proces ma służyć wypracowaniu praktycznego porozumienia rozwiązującego kwestie sporne, z którymi zgłaszają się strony, a nie leczenie jednostek czy systemu rodzinnego, nie oczekuje się zmiany osobistej lecz rozwiązania sytuacji problemowej. Mediator jest ekspertem od technik rozwiązywania konfliktu.

Inne oferty

Metoda Kids' skills

została w latach 90 tych opracowana przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę Bena Furmana, oparta jest na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Na metodę składają się dwa programy : „Dam radę” – przeznaczony

Zobacz więcej

Coaching

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coaching to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.” To towarzyszenie i

Zobacz więcej

Mediacje

Mediacje to rozmowa stron, w trakcie której w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Porozumienie mediacyjne wypracowane

Zobacz więcej

Diagnoza pedagogiczna

Żyjemy w czasach gdzie permanentnie zwiększa się liczba uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Wśród najczęściej spotykanych są: opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej, opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej, deficyt pamięciowy,deficyt uwagi powiazany z nadmierną

Zobacz więcej

Terapia rodzinna

Jest formą pomocy psychologicznej rodzinie. Podstawowym celem jest wywołanie zmiany w zaburzonej strukturze rodziny i rozwiązanie konfliktów lub wsparcie rodziców w problemach wychowawczych, związanych z zachowaniem dzieci, lub stosowaniem różnych

Zobacz więcej

Psychoterapia par i małżeństw

To forma pomocy dla partnerów w związku, w którym borykają się z różnymi problemami nie mogą rozwiązać konfliktów lub skutecznie się porozumieć. Terapeuta spróbuje pomóc partnerom zrozumieć, co dzieje się

Zobacz więcej

Psychoterapia indywidualna

To bezpośredni, systematyczny kontakt klienta z psychoterapeutą. To szczera, swobodna rozmowa bez udziału osób trzecich, która tworzy więź oparta na poczuciu bezpieczeństwa i zaufania. Podczas tych spotkań, klient może przepracować problemy, z którymi zgłosił się na terapię. Celem jest przede wszystkim poprawienie jakości życia. Rolą psychoterapeuty jest pomóc znaleźć najlepsze

zobacz więcej

Play Therapy

Play Therapy to usystematyzowane podejście do terapii dzieci i młodzieży, bazujące na najbardziej podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa. Terapeuta tworzy środowisko pełne akceptacji, w którym dziecko może poszukiwać rozwiązań doświadczanych przez siebie trudności. Wykorzystując wiele różnorodnych narzędzi terapeutycznych, które są dla dzieci atrakcyjne, terapeuta Play Therapy pomaga dziecku w

zobacz więcej

Umów się na wizytę

Znajdź dogodny termin dla siebie i ustal sobie wizytę z psychologiem.

Zaufaj nam!

Pomoc jest dla Nas najważniejsza.