eMOCja | Psycholog Łódź

Coaching

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coaching to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.” To towarzyszenie i podążanie za klientem, za tym co mówi i czego nie mówi, dzielenie się obserwacjami i przede wszystkim zadawanie pytań, które służą klientowi w swoim własnym odkrywaniu, zastanawianiu się, poszerzaniu świadomości, rozwoju, zwiększaniu kreatywności. Ważną zasadą w pracy coacha z klientem jest poufność, emapatia, partnerska relacja, praca z celem, ciekawość itp. Celem coacha jest tak pokierować rozmową, aby klient mógł sam odnaleźć swój potencjał i czerpać ze swoich własnych nieograniczonych zasobów. To towarzyszenie klientowi we wprowadzaniu zmian w jego życiu, podejmowaniu decyzji, szukaniu i wdrażaniu najlepszych rozwiązań.

Coachowie są nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada

z definicji coachingu International Coach Federation Polska

Inne oferty

Metoda Kids' skills

została w latach 90 tych opracowana przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę Bena Furmana, oparta jest na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Na metodę składają się dwa programy : „Dam radę” – przeznaczony

Zobacz więcej

Coaching

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coaching to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.” To towarzyszenie i

Zobacz więcej

Mediacje

Mediacje to rozmowa stron, w trakcie której w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Porozumienie mediacyjne wypracowane

Zobacz więcej

Diagnoza pedagogiczna

Żyjemy w czasach gdzie permanentnie zwiększa się liczba uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Wśród najczęściej spotykanych są: opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej, opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej, deficyt pamięciowy,deficyt uwagi powiazany z nadmierną

Zobacz więcej

Terapia rodzinna

Jest formą pomocy psychologicznej rodzinie. Podstawowym celem jest wywołanie zmiany w zaburzonej strukturze rodziny i rozwiązanie konfliktów lub wsparcie rodziców w problemach wychowawczych, związanych z zachowaniem dzieci, lub stosowaniem różnych

Zobacz więcej

Psychoterapia par i małżeństw

To forma pomocy dla partnerów w związku, w którym borykają się z różnymi problemami nie mogą rozwiązać konfliktów lub skutecznie się porozumieć. Terapeuta spróbuje pomóc partnerom zrozumieć, co dzieje się

Zobacz więcej

Psychoterapia indywidualna

To bezpośredni, systematyczny kontakt klienta z psychoterapeutą. To szczera, swobodna rozmowa bez udziału osób trzecich, która tworzy więź oparta na poczuciu bezpieczeństwa i zaufania. Podczas tych spotkań, klient może przepracować problemy, z którymi zgłosił się na terapię. Celem jest przede wszystkim poprawienie jakości życia. Rolą psychoterapeuty jest pomóc znaleźć najlepsze

zobacz więcej

Play Therapy

Play Therapy to usystematyzowane podejście do terapii dzieci i młodzieży, bazujące na najbardziej podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa. Terapeuta tworzy środowisko pełne akceptacji, w którym dziecko może poszukiwać rozwiązań doświadczanych przez siebie trudności. Wykorzystując wiele różnorodnych narzędzi terapeutycznych, które są dla dzieci atrakcyjne, terapeuta Play Therapy pomaga dziecku w

zobacz więcej

Umów się na wizytę

Znajdź dogodny termin dla siebie i ustal sobie wizytę z psychologiem.

Zaufaj nam!

Pomoc jest dla Nas najważniejsza.