eMOCja | Psycholog Łódź

Terapia rodzinna

Jest rodzajem wsparcia udzielanym wszystkim osobom, które chciałyby naprawić relacje ze swoimi najbliższymi. To także forma pomocy psychologicznej świadczonej w naszym centrum znajdującym się w Łodzi.

Co mogą dać regularne spotkania w naszym centrum?

Ich podstawowym celem jest wywołanie zmiany w zaburzonej strukturze relacji pomiędzy najbliższymi. Osoba prowadząca rozmowy wspiera nas w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z zachowaniem dzieci lub wynikających z braku równowagi w kwestii podziału ról i obowiązków. Psychoterapia rodzinna oferowana przez nasze łódzkie centrum skupia się na poznaniu źródła problemu – nasz terapeuta rodzinny nie ocenia postępowania poszczególnych osób. Istotnym aspektem spotkań jest zagwarantowanie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania swoich emocji i myśli każdemu, kto bierze w nich udział.

Wsparcie dorosłych oraz dzieci na terenie Łodzi

Psycholog rodzinny potrafi dotrzeć także do dzieci, które często mają problem z otworzeniem się przed dorosłymi z ich najbliższego otoczenia. Problemy najmłodszych nie są mniej istotne niż te, z którymi mierzą się dorośli. Trudności w relacjach mogą wynikać z nierównego traktowania najbliższych – terapia rodzinna zakłada poświęcenie takiej samej uwagi każdej, biorącej w niej udział osobie. Na funkcjonowanie relacji pomiędzy najbliższymi osobami wpływa wiele czynników, a problemy z komunikacją czy brak zrozumienia sprzyjają powstawaniu konfliktów.

W naszym łódzkim centrum ważnym elementem terapii jest gotowość do pracy z psychologiem wyrażona przez wszystkie osoby biorące udział w spotkaniach – uczestnicy decydują się na ten udział dobrowolnie i ważne jest, aby zależało im na znalezieniu rozwiązania w napotkanych problemach.

Inne oferty

Metoda Kids’ skills

została w latach 90 tych opracowana przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę Bena Furmana, oparta jest na założeniach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Na metodę składają się dwa programy : „Dam radę” – przeznaczony

Zobacz więcej

Coaching

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coaching to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.” To towarzyszenie i

Zobacz więcej

Mediacje

Mediacje to rozmowa stron, w trakcie której w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Porozumienie mediacyjne wypracowane

Zobacz więcej

Diagnoza pedagogiczna

Żyjemy w czasach gdzie permanentnie zwiększa się liczba uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Wśród najczęściej spotykanych są: opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej, opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej, deficyt pamięciowy,deficyt uwagi powiazany z nadmierną

Zobacz więcej

Terapia rodzinna

Jest rodzajem wsparcia udzielanym wszystkim osobom, które chciałyby naprawić relacje ze swoimi najbliższymi. To także forma pomocy psychologicznej świadczonej w naszym centrum znajdującym się w Łodzi. Co mogą dać regularne

Zobacz więcej

Psychoterapia indywidualna

To rozmowa z osobą, której zadaniem jest świadczenie klientowi pomocy opierającej się na dostrzeżeniu, zrozumieniu i zaakceptowaniu swoich emocji. To bezpośredni, systematyczny kontakt klienta z terapeutą w naszym gabinecie w Łodzi. To szczera, swobodna rozmowa bez udziału osób trzecich, która tworzy więź opartą na poczuciu bezpieczeństwa i zaufania. Regularna pomoc

zobacz więcej

Metoda Play Therapy

Play Therapy to usystematyzowane podejście do terapii dzieci i młodzieży, bazujące na najbardziej podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa. Terapeuta tworzy środowisko pełne akceptacji, w którym dziecko może poszukiwać rozwiązań doświadczanych przez siebie trudności. Wykorzystując wiele różnorodnych narzędzi terapeutycznych, które są dla dzieci atrakcyjne, terapeuta Play Therapy pomaga dziecku w

zobacz więcej

Umów się na wizytę

Znajdź dogodny termin dla siebie i ustal sobie wizytę z psychologiem.

Zaufaj nam!

Pomoc jest dla Nas najważniejsza.