Psychoterapia

Dorota Kawałczewska

psychotraumatolog, terapeuta EMDR, terapeuta TSR, psycholog kliniczny, interwent kryzysowy

Pracuje z dorosłymi w tematach:

 • zaburzenia lub problemy potraumatyczne
 • sytuacje trudne i kryzysowe: strata, rozwód, rozstanie, żałoba, zdrada, inne
 • kryzysy rodzinne i osobiste itp.,
 • depresja, obniżony nastrój, spadek motywacji,
 • trudności w obszarze budowania i utrzymania relacji,
 • nieśmiałość, niska samoocena,
 • wypalenie zawodowe / zawodowe wyzwania / problemy w pracy / zwolnienie / mobbing / konflikty,
 • przygotowuje do zmiany pracy w aspekcie spotkań rekrutacyjnych, budowania pewności siebie i prezentacji,
 • wyzwania menedżerskie i zarządcze.

Prowadzi coaching indywidualny:

 • life coaching 
 • business coaching. 

Agnieszka Fiedorowicz

psycholog, psychoterapeuta

Udziela konsultacji i pomocy psychoterapeutycznej  w zakresie:

 • zaburzeń emocjonalnych u dzieci, nastolatków, a także dorosłych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń lękowych,
 • depresji,
 • dolegliwości psychosomatycznych,
 • kryzysów w rodzinie,
 • problemów wychowawczych,
 • trudności z komunikacją interpersonalną,
 • problemów z zaniżoną samooceną,
 • trudności w życiu osobistym i zawodowym,
 • problemów związanych z napięciem emocjonalnym, stresem.

Katarzyna Pryczek-Staszczyk

psycholog, terapeuta Play Therapy, mediator rodzinny, trener umiejętności psychospołecznych

Pracuje z dziećmi, które:

 • nie radzą sobie z emocjami takimi jak złość czy lęk,
 • mają trudności adaptacyjne,
 • doświadczyły trudnych sytuacji takich jak przemoc, konflikty między rodzicami, separacja / rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego,
 • mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
 • są wycofane z kontaktów z innymi,
 • doświadczają trudności w szkole,
 • mają konflikty z rodzeństwem, rodzicami, rówieśnikami

Z rodzicami w zakresie trudności wychowawczych.

Aleksandra Zimoląg

pedagog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)
 • Konsultacje i pomoc psychoterapeutyczna par, małżeństw i systemów rodzinnych z elementami terapii EFT (terapia skoncentrowana na emocjach). Prowadzenie do zgłębiania własnych emocji oraz lepszego wyrażania ich wobec siebie i drugiego człowieka. To pomaga wczuć się we własne uczucia i potrzeby, a następnie wyjawić je swojemu partnerowi/Ce w sposób akceptowalny. 
 • Prowadzenie osób dorosłych zmagających się z życiowymi  kryzysami , stratami, lękami oraz depresją.

Karina Jasiaczek

pedagog, mediator rodzinny, trener umiejętności psychospołecznych
 • konsultacje dla rodziców: trudności wychowawcze,
 • mediacje rodzinne: konflikty okołorozwodowe,
 • konsultacje dla dzieci i młodzieży: trudności rozwojowe, szkolne, rówieśnicze, adaptacyjne,
 • konsultacje dla dorosłych: trudności adaptacyjne, kryzysy życiowe,
 • zajęcia grupowe: treningi umiejętności społecznych, warsztaty rozwojowe, warsztaty dla rodziców.

Błażej Bednarski

terapeuta, pedagog, doradca zawodowy

Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w aspekcie uzależnień behawioralnych związanych z:

 • nową technologią cyfrową,
 • ćwiczeniami fizycznymi,
 • zburzeniami odżywiania,
 • pracoholizmem, zakupoholizmem i innymi zachowaniami ryzykownymi (używki, pornografia, masturbacja itp.)


wraz z ich przyczynami:

 • brakiem akceptacji i niską samooceną,
 • trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu relacji,
 • problemami z radzeniem sobie z emocjami takimi jak: złość, smutek, lęk,
  niską motywacją i odpowiedzialnością za swoje działania,
 • zaburzeniami zachowania i trudnościami adaptacyjnymi.


Prowadzi spotkania:

 • terapii indywidualnej
 • wsparcie w sytuacjach trudnych
 • konsultacje w zakresie umiejętności wychowawczych i wsparcia emocjonalnego.

Renata Tadeusiak

terapeutka TSR, mentorka, doradca zawodowy, coach kariery, socjolog

Pracuje z dorosłymi w tematach:

 • wypalenie zawodowe/zawodowe wyzwania/problemy w pracy/utrata pracy/mobbing/konflikty
 • trudności w obszarach budowania i utrzymania relacji
 • sytuacje trudne i kryzysowe
 • budowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • problemów z zaniżoną samooceną,
 • rudności w życiu osobistym i zawodowym,
 • poszukiwanie pracy/zmiana pracy
 • budowanie własnego wizerunku/budowanie swojego autorytetu
 • akceptacja zmian

Z młodzieżą w tematach:

 • wyboru szkoły, kierunku studiów
 • budowania motywacji wewnętrznej
 • mierzenia się z problemami szkolnymi
 • nawiązywaniem relacji w grupie

Prowadzi sesje mentoringowe z tematów:

 • zarządzania zespołami
 • motywowania pracowników
 • budowania różnorodnych zespołów
 • zarządzania pracownikami z różnych pokoleń

Katarzyna Dawidowska

pedagog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji)

Konsultacje i pomoc psychoterapeutyczna dla osób (młodzież, dorośli):

 • w kryzysie,
 • z zaburzeniami nastroju,
 • z zaburzeniami osobowościowymi,
 • z problemami w ważnych relacjach,
 • wsparcie w realizacji zamierzonego celu,


Doradztwo i wsparcie dla młodzieży i dorosłych w wyborze ścieżki zawodowej, możliwości przekwalifikowania.

Wsparcie i pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością(młodzież, dorośli):

 • akceptacja siebie,
 • trudności adaptacyjne.


Konsultacje i wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością:

 • codzienne problemy,
 • trudności wychowawcze,
 • problemy w życiu społecznym i zawodowym