Psychoterapia

Dorota Kawałczewska

psycholog kliniczny, terapeuta, interwent kryzysowy, coach

Pracuje z dorosłymi w tematach:

 • wypalenie zawodowe / zawodowe wyzwania / problemy w pracy / zwolnienie / mobbing / konflikty,
 • sytuacje trudne i kryzysowe: strata, rozwód, rozstanie, żałoba, zdrada, inne kryzysy rodzinne i osobiste itp.,
 • depresja, obniżony nastrój, spadek motywacji,
 • trudności w obszarze budowania i utrzymania relacji,
 • nieśmiałość, niska samoocena,
 • przygotowuję do zmiany pracy w aspekcie spotkań rekrutacyjnych, budowania pewności siebie i prezentacji,
 • wyzwania menedżerskie i zarządcze.
Prowadzi coaching indywidualny:
 • life coaching 
 • business coaching. 

Agnieszka Fiedorowicz

psycholog, psychoterapeuta

Udziela konsultacji i pomocy psychoterapeutycznej  w zakresie:

 • zaburzeń emocjonalnych u dzieci, nastolatków, a także dorosłych,
 • zaburzeń odżywiania,
 • zaburzeń lękowych,
 • depresji,
 • dolegliwości psychosomatycznych,
 • kryzysów w rodzinie,
 • problemów wychowawczych,
 • trudności z komunikacją interpersonalną,
 • problemów z zaniżoną samooceną,
 • trudności w życiu osobistym i zawodowym,
 • problemów związanych z napięciem emocjonalnym, stresem.

Katarzyna Pryczek-Staszczyk

psycholog, terapeuta Play Therapy, mediator rodzinny, trener umiejętności psychospołecznych

Pracuje z dziećmi, które:

 • nie radzą sobie z emocjami takimi jak złość czy lęk,
 • mają trudności adaptacyjne,
 • doświadczyły trudnych sytuacji takich jak przemoc, konflikty między rodzicami, separacja / rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego,
 • mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
 • są wycofane z kontaktów z innymi,
 • doświadczają trudności w szkole,
 • mają konflikty z rodzeństwem, rodzicami, rówieśnikami

Z rodzicami w zakresie trudności wychowawczych.

Aleksandra Zimoląg

pedagog, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji)
 • konsultacje i pomoc psychoterapeutyczna par, małżeństw i systemów rodzinnych – w kryzysie, przeżywających stratę, z brakami poprawnej komunikacji między partnerami, małżonkami czy członkami rodziny 
 • indywidualna psychoterapia kobiet w depresji, ze stanami lękowymi, z problemami własnej akceptacji i niskiej samooceny,
 • doradztwo rodzicielskie (także z zakresu wyrównywania braków edukacyjnych czy wychowawczych dzieci),
 • terapia pedagogiczna zajmująca się pracą  z dzieckiem, także z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi – wszelkie trudności w uczeniu się oraz rys terapii pedagogicznej,
 • wsparcie i pomoc psychologiczna dzieci (od 10. roku życia)  i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, zespołem Aspergera, depresją, problemami społecznymi i wynikającymi z procesu usamodzielniania.

Karina Jasiaczek

pedagog, mediator rodzinny, trener umiejętności psychospołecznych
 • konsultacje dla rodziców: trudności wychowawcze,
 • mediacje rodzinne: konflikty okołorozwodowe,
 • konsultacje dla dzieci i młodzieży: trudności rozwojowe, szkolne, rówieśnicze, adaptacyjne,
 • konsultacje dla dorosłych: trudności adaptacyjne, kryzysy życiowe,
 • zajęcia grupowe: treningi umiejętności społecznych, warsztaty rozwojowe, warsztaty dla rodziców.